OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 4/2016

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW
W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PLAC TEATRALNY 2, 87-100 TORUŃ

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:4/2016
  • Wydział:DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul M.Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 730 - 1530, wtorek – 730-1700, piątek – 730-1400,
  • StanowiskoDO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-03-04
  • Termin składania dokumentów2016-03-14
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 4/2016 "
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż zawodowej, w tym co najmniej półroczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   c) bardzo dobra znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
   d) znajomość zasad przyznawania pomocy na operacje współfinansowane
   z funduszy UE,
   e) wiedza z zakresu tematyki podejścia LEADER,
   f) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   g) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość pakietu MS Office,
   c) wiedza z zakresu prawidłowego przygotowania i przeprowadzania postepowania
   o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowania ofertowego,
   d) umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dotyczących projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020,
   b) czynności związane z przeprowadzaniem kontroli administracyjnej wniosków
   o przyznanie pomocy, w szczególności przeprowadzanie weryfikacji formalnej, merytorycznej, kontroli krzyżowych i zgodności dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego,
   c) informowanie i przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian