Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2/2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2261/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

R E G U L A M I N  otwartego konkursu ofert nr 2/2020

https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2020,1872,l1.html

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian