Ogłoszenie w sprawie wyboru partnerów

W wyniku otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych ogłoszonego dnia 23.06.2016 r. na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w terminie złożone zostały trzy oferty:

  1. Diecezja Włocławska z siedzibą we Włocławku,
  2. Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Janowcu Wielkopolskim,
  3. Zespół Szkół Menedżerskich Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

 

  • Protokół z wyboru partnerów

 

Departament Edukacji

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian