OGŁOSZENIE ws. otwartego naboru partnerów z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. Caps Lock – certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe”.

Caps Lock – certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty nabór partnerów z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Caps Lock – certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe”. Konkurs nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-034/16 dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4 Edukacja dorosłych został ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 sierpnia 2016 r. na stronie www.mojregion.eu.

Szczegóły w załączniku.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian