Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert 23/2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 21/869/19 z dnia 31 maja 2019 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 23/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań znajduje się w załączniku poniżej.
Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Agnieszka Huzakowska – tel. 56 621 25 28

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian