Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 20/2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 6/197/19 z dnia 13 lutego 2019 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 20/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań znajduje się w załączniku poniżej.
Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Michał Rutkowski – tel. 883 353 688

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian