Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 28/2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 33/1528/17 z dnia 23 sierpnia 2017 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 28/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r.   w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim”.

Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań znajduje się w załączniku poniżej.

  • Informacji dotyczących przedmiotowego konkursu udziela: Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

Arkadiusz Gołębiewski;

Tel. 668 031 258

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian