Opracowanie elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej.

WZP.272.30.2016

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 30.09.2016
  • Data składania ofert 10.10.2016
  • Godzina składania ofert 14:00
  • Data otwarcia ofert 10.10.2016
  • Godzina otwarcia ofert 14:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, Pok. 237, Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
  • Numer UZP/TED 315888 - 2016
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian