Opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla projektu pn. „Medyczne Centrum Przyszłości – utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian