Oszacowanie wartości zamówienia dot. organizacji kompleksowej zagranicznej wizyty studyjnej

Oszacowanie wartości zamówienia dot. organizacji  kompleksowej zagranicznej wizyty studyjnej
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, (zwanego dalej Ośrodkiem) w jednym z następujących państw członkowskich UE:
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja,
Wielka Brytania, Włochy, wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem oraz zapewnieniem tłumacza –
w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego:
Lubię tu być… na zielonym”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian