Szacowanie wartości zamówienia na planowaną dostawę prasy i wydawnictw w ramach prenumeraty w 2020 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Proszę o oszacowanie wartości zamówienia na planowaną dostawę prasy i wydawnictw w ramach prenumeraty w 2020 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Wstępną, szacunkową wartość zamówienia należy sporządzić wg poniższej specyfikacji (załącznik nr 1 – szacunkowa wartość zamówienia) podając cenę netto, brutto oraz stawkę VAT. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie wstępnemu rozeznaniu cenowemu na potrzeby Zamawiającego.

Oferty szacunkowe należy złożyć, w terminie do 16 października 2018 r., na adres: k[dot]gluszek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Osoba do kontaktu: Krzysztof Głuszek (tel. 56 6218617, email: k[dot]gluszek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian