Otwarty Konkurs 22/2018 – Realizacja Programu „Umiem Pływać”

Otwarty Konkurs Ofert Nr 22/2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Uchwałą nr 10/400/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r.

ogłosił otwarty konkurs ofert nr 22/2018
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem pływać w województwie kujawsko-pomorskim

 Oferty dotyczące konkursu nr 22/2018 wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30, bądź wysłać tego samego dnia.

 Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 500 000,00 zł

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej,  Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 668 031 258

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian