Otwarty konkurs ofert 11/2019 – Turystyka

Zapraszamy organizacje pozarządowe i upoważnione podmioty do aplikowania o środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dedykowanej „trzeciemu sektorowi” https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Otwarte konkursy ofert.

Informacje

Rejestr zmian