Otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/1891/16  z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłosił  otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań  samorządu województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin naboru ofert upływa z dniem 12 stycznia 2017 r.

Informacje dotyczące procedur oraz generatora ofert 2017 znajdują się na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/generator-ofert-2017,1322,l1.html

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2017,1326,l1.html

Regulamin otwartego konkursu ofert nr 1/2017

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian