Otwarty Konkurs Ofert nr 23/2016

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
uchwałą nr 13/392/16
ogłosił otwarty konkurs ofert nr 23/2016
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Rodzaje zadań objętych konkursem:

  1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w ramach programu ministerialnego „Preselekcja młodzieży do sportu”.
  2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Generatora ofert dostępnego na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
(w zakładce „Generator ofert”).

Termin składania ofert upływa z dniem 27 kwietnia 2016 roku
do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia
oferty w Generatorze ofert oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego
(najpóźniej w dniu 27 kwietnia 2016 r.).

Informacji udziela Departament Sportu i Turystyki:

  • Anna Paduszek-Knasiak     –   tel. kom. 883 359 310
  • Michał Rutkowski                –   tel. kom. 883 353 688

 

Do pobrania:

  • Uchwała nr 13/392/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/392/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Regulamin)
  • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/392/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Ogłoszenie)
  • Formularze oraz informacje praktyczne znajdują się na stronie organizacji pozarządowych: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl – otwarte konkursy ofert – 2016.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian