Otwarty Konkurs Ofert nr 24/2016

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

uchwałą nr 21/690/16

ogłosił otwarty konkurs ofert nr 24/2016

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa

w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

„Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”  

Przypominamy, że od 2016 roku składanie ofert w otwartych konkursach będzie się odbywało wyłącznie za pomocą generatora ofert. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej oraz w zakładce generator ofert.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian