Otwarty Konkurs Ofert Nr 25/2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ogłosił otwarty konkurs ofert nr 25/2018
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

Oferty dotyczące konkursu nr 25/2018 – wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, do dnia 27 sierpnia 2018 r. do godz. 15.30, bądź wysłać tego samego dnia.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 15 000,00 zł

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej,  Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 668 031 258

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian