Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/829/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/828/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/827/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowych kierunków kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/825/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wielkości naboru uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2016/2017 do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/824/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Infrastruktura kultury – Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia” realizowanego przez Galerię Sztuki „Wozownia” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/823/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remont budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2016 Karta informacyjna 224/2016 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/822/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/821/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/820/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/819/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/818/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/817/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/816/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/815/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/814/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/813/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/812/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/811/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły