Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/823/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remont budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2016 Karta informacyjna 224/2016 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/822/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/821/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/820/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/819/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/818/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/817/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/816/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/815/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/814/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/813/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/812/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/811/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/810/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Opery NOVA w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/809/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 uchwała Nr 23/808/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 uchwała Nr 23/807/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 uchwała Nr 23/806/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 uchwała Nr 23/805/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły