Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.07.2016 Karta informacyjna 210/2016 Szczegóły
Artykuł 04.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 i ujęć barierowych (bariera wschodnia i centralna); pobór wód powierzchniowych z ujęcia brzegowego na jeziorze Ludziskie i ujęcia brzegowego w km 67,56 rzeki Noteć, na potrzeby Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.05.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.27.2013, w powyższym zakresie. Szczegóły
Artykuł 04.07.2016 Oferta z dnia 4 lipca 2016 r. złożona przez Stowarzyszenie Wsparcia Integracji i Edukacji „Szesnastka” w Toruniu Szczegóły
Artykuł 04.07.2016 Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.: Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec – Grudziądz Węgrowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2016 Karta informacyjna 206/2016 Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku w zakresie kosztów opracowania ekspertyzy i instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, na potrzeby prowadzonego z urzędu postępowania o zamknięcie składowiska odpadów. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Karta Informacyjna 205/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 193/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 192/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 191/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 190/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 189/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta informacyjna 209/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta informacyjna 208/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 188/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 187/2016 Szczegóły
Artykuł 29.06.2016 Uchwała Nr 26/933/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Artykuł 29.06.2016 Uchwała Nr 26/932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 uchwała Nr 26/934/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 uchwała Nr 26/933/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły