Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.03.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 05.03.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.03.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.03.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.03.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 02.03.2015 protokół Nr IV/15 z IV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 marca 2015 r Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/105/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/104/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku w 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/103/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/102/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/101/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/100/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/99/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/98/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/97/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/96/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/95/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/94/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/93/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Papowo Biskupie Szczegóły
Akty prawne 02.03.2015 uchwała Nr IV/92/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz Szczegóły