Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.12.2014 uchwała Nr II/42/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 uchwała Nr II/41/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 uchwała Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 uchwała Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/38/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie projektu zmian w Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/37/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/36/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/35/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/34/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Edukaji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/33/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/32/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/31/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/30/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/29/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/28/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/27/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/26/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/25/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/24/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 uchwała Nr I/23/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły