Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/374/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/374/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Władysława Raczkiewicza Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 protokół Nr XXI/16 z XXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 protokół Nr XX/16 z XX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 maja 2016 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 21.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 44/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 21.06.2016 Oferta z dnia 14 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.06.2016 Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego Szczegóły
Artykuł 20.06.2016 Informacja o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla EDF Gaz Toruń Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, na eksploatację instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej o mocy ponad 50 MWt, zlokalizowanej przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2016 Karta informacyjna 161/2016 Szczegóły
Artykuł 20.06.2016 Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w Leiden poprzez udział Teatru Muzycznego „Mała Rewia” w międzynarodowym festiwalu tańca. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2016 Karta informacyjna 195/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2016 Karta informacyjna 194/2016 Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Katarzyny Lipskiej, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (drenażu rozsączającego), wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych oraz wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów w m. Borucinek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2016 Karta Informacyjna 167/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2016 Karta Informacyjna 164/2016 Szczegóły