Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2140/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Łącznej III etap w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2139/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Olęderskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2138/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa dróg w obrębie Redecz Krukowy, gmina Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2137/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2136/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec” Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2135/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280.” Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2134/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2133/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-283/19 Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 40/TZ/2019 w dniu 9 grudnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kabiny sekcyjnej Stronno wraz z sieciami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr: 65/7 i 65/9, obręb 0009 Stronno, gmina Dobrcz. Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 46/CP/2019 w dniu 9 grudnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 125 PE wraz z przyłączami 32 PE do budynków jednorodzinnych o numerach adresowych 15, 16, 16A, 17 i 19 w Szychowie na dz. nr: 126/7, 126/3, 130/2, 138/2, 136/6, 136/10, 136/9, 135/2, 133/1, 133/2, 134/3, 134/5, 134/1, 135/1, 136/7, 136/8, 138/1, 130/1, 126/1, 145/1, 143/1, 142/1, 141/1, 139, obręb Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 porządek obrad XII sesji Sejmiku WK-P – 16 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 47/2131/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-228/18 Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2076/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19, runda II Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.12.2019 Karta informacyjna 961/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.12.2019 Karta informacyjna 960/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.12.2019 Karta informacyjna 959/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.12.2019 Karta informacyjna 936/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.12.2019 Karta informacyjna 955/2019 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.12.2019 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.12.2019 Karta informacyjna 937/2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 1 028 1 029 »