Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.09.2018 uchwała Nr 35/1696/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2018 Karta informacyjna 835/2018 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Piotr Pręgowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Tadeusz Zaborowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Jarosław Katulski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Katarzyna Lubańska – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Marek Nowak – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Paweł Zgórzyński – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Marek Witkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Andrzej Walkowiak – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Maciej Świątkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Waldemar Przybyszewski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Przemysław Przybylski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Leszek Pluciński – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Elżbieta Piniewska – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Stanisław Pawlak – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Oferta złożona w dniu 19 września 2018 r.przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Eligiusz Patalas – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Ośrodki adopcyjne uprawnione do prowadzenia procedur adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Oferta na realizację zadania pn. „Katalog monograficzny pt. Jerzy Hoppen (1891-1969) – artysta, konserwator, profesor” Szczegóły
« 1 2 3 4 751 752 »