Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2018 Karta informacyjna 954/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2018 Karta informacyjna 953/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2018 Karta informacyjna 952/2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.11.2018 Wykonanie projektu i realizacja (wraz z montażem i demontażem) zabudowy stoiska wystawienniczo-promocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, w dniach 18-27.01.2019 r. w Berlinie Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 49/CP/2018 w dniu 7 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr: 148/24, 148/3 obręb Ciele, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 48/CP/2018 w dniu 7 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na dz. nr: 252, 75/51, 75/69 obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2018 Karta informacyjna 951/2018 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.11.2018 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.11.2018 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 07.11.2018 uchwała Nr 42/2048/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Akty prawne 07.11.2018 uchwała Nr 42/2047/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.11.2018 uchwała Nr 42/2045/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Usługa wykonania ekspertyzy w zakresie stanu nasadzeń na zrekultywowanych składowiskach odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze Szczegóły
Akty prawne 07.11.2018 uchwała Nr 42/2044/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2018 Karta informacyjna 950/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2018 Karta informacyjna 949/2018 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 65/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. zmieniające zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 uchwała Nr 42/2043/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 uchwała Nr 42/2042/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 uchwała Nr 42/2041/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00.04-172/18 Szczegóły
« 1 2 3 4 783 784 »