Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1144/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1143/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1142/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.02.2018 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1141/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1140/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1139/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1138/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1137/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1136/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1135/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 128/2018 Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/175/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Zasad stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/174/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia zasięgu terytorialnego Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, stanowiących integralną część polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/173/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2018 dla Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/172/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2018 dla Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/171/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2018 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/170/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – polityka terytorialna Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/169/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.02.2018 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
« 1 2 3 4 588 589 »