Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/169/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Rozwój i promocja kulturowych szlaków turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/168/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2020 roku dla spółek wodnych Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/167/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/166/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/165/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/164/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/163/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą ,,Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu   Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/162/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/20220, 13/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/161/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Zakresu prac na DW 551 Unisław – Wybcz od km 17+515 do km 22+550 oraz DW 265 Kowal – granica województwa od km 19+950 do km 34+025 zadań z programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – etap I” Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/160/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. CHCEMY BYĆ RAZEM Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/159/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Strzała Czerownego Jelenia” Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/158/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „OSiR” w Białych Błotach w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/157/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wychowanie trudna sztuka, dla rodzica wciąż nauka” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do chowu trzody chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Broniewo gm. Złotniki Kujawskie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji usytuowanych na terenie Damix Sp. z o.o. przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3 w Rypinie Szczegóły
Akty prawne 19.02.2020 uchwała Nr 5/156/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2020 uchwała Nr 5/155/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 19.02.2020 uchwała Nr 5/154/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
« 1 2 3 4 1 066 1 067 »