Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2149/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2148/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Karta informacyjna 890/2017 Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Otwarty konkurs Ofert 20/2017 Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Otwarty Konkurs Ofert 2/2017 Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Dofinansowanie zadań z turystyki Szczegóły
Akty prawne 12.12.2017 uchwała Nr 47/2147/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z podmiotami leczniczymi działającymi w publicznym systemie ochrony zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim o współdziałaniu przy realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Szczegóły
Akty prawne 12.12.2017 uchwała Nr 47/2146/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” przygotowanego przez Wydział Cyfryzacji w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.12.2017 UCHWAŁA NR XXXIX/658/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Karta informacyjna 867/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Karta informacyjna 878/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Karta informacyjna 879/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Karta informacyjna 884/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 883/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 882/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 881/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 880/2017 Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Informacja w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w postępowaniu WZP.272.69.2015 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 859/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 861/2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 541 542 »