Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1554/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Przedstawienie teatralne „Strażnicy Galaktyki, tylko że Musical” Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1553/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorowi jednostki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1552/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty dodatku funkcyjnego przyznawanego dyrektorowi jednostki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2019 Karta informacyjna 662/2019 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1551/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont budynku” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1550/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1549/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1548/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1547/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na dokonanie darowizny aktywa trwałego Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1546/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1545/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1544/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1543/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1542/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1541/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowywania projektów programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego, tj. dla strefy: aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek, kujawsko-pomorskiej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2019 Karta informacyjna 661/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2019 Karta informacyjna 660/2019 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1538/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2019 Karta informacyjna 659/2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 986 987 »