Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1614/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2020 Karta informacyjna 698/2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1613/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 zapytanie radnego Łukasza Krupy w sprawie połączenia kolejowego (szprycha nr 1) województwa kujawsko-pomorskiego z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym – KS-S.0003.27.2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1612/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1611/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1610/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-376/20 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1609/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda X Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 22.10.2020 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 22.10.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1608/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-80P/20 Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 23.10.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1607/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1606/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1605/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyznania nauczycielom Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1604/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1603/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Podziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, Schemat: promocja terenów inwestycyjnych – tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.10.2020 uchwała Nr 39/1602/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.10.2020 zarządzenie Nr 81/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 4 1 209 1 210 »