Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 139/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 138/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 137/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 136/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 135/2020 Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 uchwała Nr 6/214/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów pn. DAR SENIORA DLA JUNIORA Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 uchwała Nr 6/213/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 uchwała Nr 6/212/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Akty prawne 26.02.2020 uchwała Nr 6/211/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 132/2020 Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 uchwała Nr 6/210/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2020 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 uchwała Nr 6/209/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 uchwała Nr 6/208/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 uchwała Nr 6/207/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 17/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie akceptacji wysokości opłaty za kształcenie w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 uchwała Nr 6/206/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 uchwała Nr 6/205/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 uchwała Nr 6/204/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych nr 080418C i 080421C na odcinku od miejscowości Zgniłobłoty do miejscowości Buczek w gminie Bobrowo na odcinku o długości 1262 mb Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 uchwała Nr 6/203/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr 150206C Liszkowo – Topola, gmina Rojewo Szczegóły
« 1 2 3 4 1 072 1 073 »