Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1649/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na zakup unitu stomatologicznego dla Pracowni Higieny i Asysty Stomatologicznej” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1648/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wdrożenie systemu ewidencji i zarządzania majątkiem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1647/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany umowy użyczenia nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1646/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1645/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2017 Karta informacyjna 567/2017 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1644/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1643/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1642/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz skierowania go do konsultacji Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1641/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Warsztaty dla mam masaż Dotyk Motyla” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1640/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1639/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Zakup 2 kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1638/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1637/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.09.2017 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej I Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiodiabetologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.09.2017 Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1636/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w miejscowości Żnin” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1635/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w miejscowości Żnin” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1634/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1633/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718” Szczegóły
« 1 2 3 4 489 490 »