Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.07.2021 Uchwała Nr 27/1105/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 Przygotowanie programów zajęć dodatkowych wraz ze scenariuszami Szczegóły
Akty prawne 28.07.2021 Uchwała Nr 27/1104/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 28.07.2021 Uchwała Nr 27/1103/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.03.04.00-04-0001_19-004_576.2020 Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.05.01.00-04-0004_20-017_18.2021 Szczegóły
Akty prawne 28.07.2021 Uchwała Nr 27/1102/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.07.2021 Uchwała Nr 27/1101/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2021-2024 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.02.00-04-0003_20-002_116.2021 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2021 Karta informacyjna 453/2021. Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2021 Karta informacyjna 441/2021. Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.01.05.02-04-0003_18-002_688.2018 Szczegóły
Akty prawne 28.07.2021 Uchwała Nr 27/1100/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.07.2021 Uchwała Nr 27/1099/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Ośrodek Chopinowski w Szafarni – zakupy inwestycyjne” realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 28.07.2021 Uchwała Nr 27/1098/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2021 Karta informacyjna 477/2021. Ujednolicenie tekstu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/3/07, zmienionej decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2010 r., znak: RDOŚ-04.OO.6620-8/09/JD oraz decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.14.2019 oraz z dnia 17 maja 2021 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.21.2016.SN, sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2021 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.21.2016.SN, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A., na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej przy ul. Szubińskiej 107 w Bydgoszczy. Szczegóły
Akty prawne 28.07.2021 Uchwała Nr 27/1097/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.07.2021 Uchwała Nr 27/1096/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.07.2021 Uchwała Nr 27/1095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2021 Karta informacyjna 476/2021. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Wytwórni Betonu, zlokalizowanej przy ulicy Mątewskiej 49, 88-101 Inowrocław. Szczegóły
« 1 2 3 4 1 373 1 374 »