Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 708/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 708/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 707/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 706/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 711/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.10.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii organizowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 24.10.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Szacowanie wartości zamówienia na planowaną dostawę prasy i wydawnictw w ramach prenumeraty w 2020 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Karta informacyjna 729/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Karta informacyjna 728/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Karta informacyjna 727/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Karta informacyjna 726/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Karta informacyjna 725/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Karta informacyjna 724/2019 Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zapytanie szacunkowe Materiały Biurowe na 2020-2021 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Karta informacyjna 722/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Karta informacyjna 720/2019 Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 39/CP/2019 w dniu 7 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni wód deszczowych wraz z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych i wylotem do kanału noteckiego, wraz z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łochowo w rejonie ulicy Laskowej na dz. nr: 237/11, 286/29, 285/31, obręb Łochowo, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno Szczegóły
« 1 2 3 4 1 001 1 002 »