Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Karta informacyjna 772/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Karta informacyjna 771/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Karta informacyjna 706/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Karta informacyjna 774/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA – 56/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WYBORU PROJEKTÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA – 55/2017 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2014/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wskazania osoby na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2013/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 64/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2012/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 41/1923/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-141/17) Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 63/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. analizy pozyskiwania dofinansowania przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Miasta Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2011/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Rozdzieliła nas pogoda – połączy nas przygoda” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2010/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Silniejsi mimo wszystko” Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Projekt budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2009/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2008/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Na wypoczynek wyjeżdżamy uśmiechnięte buzie mamy” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2007/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2006/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Wyjazd do Ciechocinka” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2005/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
« 1 2 3 4 523 524 »