Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/186/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/185/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2019 Karta informacyjna 89/2019 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/184/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2019 Karta informacyjna 88/2019 Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski (instalacja nr 2). Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/183/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński (instalacja nr 4). Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Koszczały, gmina Dobre, powiat radziejowski. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński (instalacja nr 2). Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu trzody chlewnej w miejscowości Chodeczek, gmina Chodecz, powiat włocławski. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Krusza Podlotowa, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/182/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pn. „Oni tworzyli naszą historię” oraz przyjęcia jego regulaminu Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski (instalacja nr 2). Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/181/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Wiktoryn, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Łubianka, gmina Łubianka, powiat toruński. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński (instalacja nr 3). Szczegóły
« 1 2 3 4 850 851 »