Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2020 interpelacja radnego Michała Czepka i radnego Roberta Malinowskiego w sprawie udzielenia pomocy Regionalnemu Szpitalowi im. W. Biegańskiego w Grudziądzu w związku z przekształceniem placówki w jednoimienny szpital zakaźny i zwiększeniem zakresu jego oddziaływania na całe województwo – KS-S.0003.6.2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2020 Karta informacyjna 183/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2020 Karta informacyjna 181/2020 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.03.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.03.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.03.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Oferta z dnia 22 marca 2020 r. złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Oferta na zadanie: Nowe bilbordy Galerii Rusz – jedynej otwartej galerii sztuki w regionie Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 23/2020 Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 20/2020 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 uchwała Nr 10/390/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 uchwała Nr 10/389/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 uchwała Nr 10/388/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanego wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” LGD: 1/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-304/19) Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 uchwała Nr 10/387/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 uchwała Nr 10/386/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy i blogerów pod nazwą „Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 uchwała Nr 10/385/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 uchwała Nr 10/384/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 uchwała Nr 10/383/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 uchwała Nr 10/382/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 uchwała Nr 10/381/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia Szczegóły
« 1 2 3 4 1 089 1 090 »