Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.10.2019 uchwała Nr 37/1694/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2019 Karta informacyjna 745/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2019 Karta informacyjna 744/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2019 Karta informacyjna 743/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2019 Karta informacyjna 742/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2019 Karta informacyjna 746/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2019 Karta informacyjna 747/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2019 Karta informacyjna 748/2019 Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie przyrodniczych zestawów kreatywnych na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 723/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 721/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 734/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 732/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 731/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 730/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 733/2019 Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 21.10.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 718/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 717/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 716/2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 1 003 1 004 »