Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1730/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1729/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1728/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1727/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1726/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1725/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zapytanie ofertowe – Udzielenie licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej przez okres 12 miesięcy Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1724/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1723/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1722/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1721/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1720/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1719/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1718/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1717/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1716/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1715/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia realizacji zadania pn. ”Opracowanie bazy danych geoinformacyjnych do projektu uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów do kategorii”. Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1714/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1713/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Infrastruktura domów kultury – Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 4 1 005 1 006 »