Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2020 Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie fartuchów barierowych Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 40/1634/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Grodzką w Kowalu Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 40/1633/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej w Kowalu Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 40/1632/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Bł. D. Jędrzejewskiego a ul. Polną w Kowalu Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 40/1631/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jaranówek, gmina Brześć Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 40/1630/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 39/1629/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 39/1628/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2020-2021 zadania pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu” Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 zarządzenie Nr 83/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2020 r. zamieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do stosowania Księgi Jakości, Kart Procesów oraz Procedur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i kontroli zarządczej Szczegóły
Artykuł 20.10.2020 Oferta na zadanie: Street Artists – Rap jesień – konkurs „Rap Wars VI” Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1627/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2020 Karta informacyjna 697/2020 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1626/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1625/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1624/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Partnerów do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2020 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1623/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1620/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Panem (…) Szczegóły
« 1 2 3 4 1 210 1 211 »