Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/38/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska, gmina Osie Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/37/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia „Programu upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt w województwie kujawsko-pomorskim na rok 2018” Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/36/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Program wzmacniania rodziny” Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/35/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/34/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości naboru uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2017/2018 do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu oraz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/33/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/32/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 2/25/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW w sprawie stypendiów w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/31/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/30/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Kultura i tradycja Chełmna naszą pasją Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/29/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Alicja w Krainie Czarów Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/28/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/27/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów, pn. Ferie z dziadkami Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 30.01.2018 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/26/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 5/TZ/2018 w dniu 22 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej o napięciu 110 kV wraz ze światłowodem relacji GPZ Farma Wiatrowa – GPZ Zapluskowęsy na dz. nr 52/1 obręb Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2018 Karta informacyjna 35/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2018 Karta informacyjna 31/2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 568 569 »