Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1096/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1095/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1094/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1093/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1092/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1091/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1090/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1089/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Karta informacyjna 489/2018 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zapytanie ofertowe na usługę analizy uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej Odra-Wisła i dostosowania jej do wymogów Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych europejskiego znaczenia (Konwencji AGN) oraz charakterystyki towarowych jednostek pływających po polskich rzekach i kanałach, w tym jednostek przystosowanych do zróżnicowanych warunków nawigacyjnych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Karta informacyjna 487/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Karta informacyjna 495/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Karta informacyjna 494/2018 Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1088/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1087/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1086/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1085/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1084/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1083/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1082/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 4 686 687 »