Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 635/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 634/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 633/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 632/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 631/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 630/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 627/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 628/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 626/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 619/2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.09.2020 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PRZYGOTOWYWANIA, OGŁASZANIA I REALIZACJI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 36/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 642/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 641/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 640/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 639/2020 Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 30/TZ/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kruszwica – Inowrocław wraz ze stacją gazową, założenie obejmuje skrzyżowanie gazociągu z linią kolejową 131 Chorzów Batory – Tczew km 313 + 830, na dz. nr 25, obręb 0007 Inowrocław, gmina Miasto Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/TZ/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gajewo, na dz. nr: 51/3, 101/1, 101/2, obręb 0001 Gajewo, gmina Nowe. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/TZ/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na dz. nr 594/2, obręb 0001 Szubin, celem przyłączenia instalacji budynków mieszkalnych w Szubinie, przy ul. ks. Władysława Mączkowskiego (dz. nr: 743/1 i 742/2), gmina Szubin. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 48/CP/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr: 20, 19, 79, 390, 188/2, 78, 419/1, 17/10, 17/3, 17/7, 427/1, 13/4, 17/9, 13/5, 419/4, 419/5, 420/2, 419/7, 419/8, 422/2, 418/2, 428/1, 1175, 17/5, obręb Strzelno oraz na dz. nr: 125/2, 106/2, 103/2, 125/3, 125/1, 65, obręb Bławaty, gmina Strzelno. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 47/CP/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV dla zasilania podstacji trakcyjnej Wielkie Gacno, stanowiącej element infrastruktury elektroenergetycznej realizowanej na potrzeby elektryfikacji modernizowanej linii kolejowej nr 201 relacji Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port wraz z towarzyszącą siecią (linią) optotelekomunikacyjną na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych: Lisiny (gmina Śliwice), Małe Gacno, Zielonka, Brzozie, Suchom-Lisiny, Wysoka (gmina Cekcyn). Szczegóły
« 1 2 3 4 1 199 1 200 »