Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/CP/2019 w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami na dz. nr: 12/11, 12/19, 12/20, 13, 15 i 16, obręb Murowaniec oraz na dz. nr: 47/4, 48/8 i 49/1, obręb Zamość, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 „Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych” – budowie sal gimnastycznych Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 32/CP/2019 w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych (ul. Warszawska) na części dz. nr: 562, 1068 i 1942/5 w miejscowości Rypin. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 31/CP/2019 w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci kanalizacyjnej na dz. nr 562 (ul. Piłsudskiego) w miejscowości Rypin. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 30/CP/2019 w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr: 155/29, 154/31, 110/1, 36/13, 36/39, 36/40, 35/2, 36/11, 34/4, 36/6, 32/14, 30/31, 30/22, 30/10, 30/28, 39/3, 42/3, 40/27 i 40/26, obręb Białe Błota, gmina Białe Błota. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 572/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 571/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 570/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 569/2019 Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 29.08.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 29.08.2019 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 567/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 566/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 565/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 564/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 563/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 562/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 561/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 560/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 557/2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 970 971 »