Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 293/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 294/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 295/2020 Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Oferta na zadanie: Orkiestra Dęta – Reszta Świata Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Oferta na zadanie: Nagranie materiału muzycznego i premiera teatralna Rock Opery „Ona” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 296/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 297/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 298/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 343/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 342/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 299/2020 Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Badanie satysfakcji klienta Szczegóły
Akty prawne 27.05.2020 uchwała Nr 18/790/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2020, które będą realizowane w latach 2020-2022 Szczegóły
Akty prawne 27.05.2020 uchwała Nr 18/789/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023 Szczegóły
Akty prawne 27.05.2020 uchwała Nr 18/788/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 27/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 27.05.2020 uchwała Nr 18/787/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 27.05.2020 uchwała Nr 18/786/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Rekonstrukcja pomnika poległych żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu” Szczegóły
Akty prawne 27.05.2020 uchwała Nr 18/785/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.05.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 27.05.2020 uchwała Nr 18/784/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
« 1 2 3 4 1 127 1 128 »