Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2018 Karta informacyjna 908/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2018 Karta informacyjna 92/2018 Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/195/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursów Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 oraz Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17 Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/194/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/193/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/192/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/191/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/190/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/189/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/188/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/187/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/186/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 4/CP/2018 w dniu 21 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn90PE na dz. nr: 14/40, 153 obręb 316; 1/33, 1/34, 1/35 obręb 321; 1/23 obręb 322 położonych przy ul. Grunwaldzkiej i Wróblowej w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/TZ/2018 w dniu 21 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w km 31,456 linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny” na dz. nr 141/2 obręb 0030 Rzeżewo, gmina Lubień Kujawski. Szczegóły
« 1 2 3 4 590 591 »