Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 942/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 940/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 939/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 938/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 937/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 936/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 935/2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.11.2018 zakup, dostarczenie sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowych dla szkół biorących udział w projekcie „Szkoła Zawodowców” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 915/2018 Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Wyniki konkursu nr 27/2018 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 896/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.11.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE KADR W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 69/2018 Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zmiana decyzji – pozwolenia zintegrowanego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2014 roku, znak: ŚG-IV.7222.7.2013.AK i zmienionej decyzją z dnia 18 lutego 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.88.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego w miejscowości Zdzisławin w gminie Izbica Kujawska. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 982/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 981/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 980/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta Informacyjna 976/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 979/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 978/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 977/2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 786 787 »