Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.09.2020 25.09.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1500/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty ceramiczne i wikliniarskie w Ogrodach Norbertańskich Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Wydanie drukiem Kalendarza Grudziądzkiego 2021 Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1498/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Kino Samochodowe „Stara Zajezdnia” – sezon III Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1497/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Publikacja książki pt. „1919-2019. Sto lat Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu. Zbiór materiałów i dokumentów z obchodów jubileuszu w Toruniu” Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1496/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1495/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1494/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przyznania nagród w konkursie „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1493/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania „Zespołu roboczego do spraw opracowania projektu Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025” Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1492/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2020 pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 r., zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1491/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Promocja turystyki wodnej w Borach Tucholskich – bezpiecznego wypoczynku w Kujawsko-Pomorskiej Konstelacji dobrych miejsc” Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1490/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Promocja Pojezierza Brodnickiego – BRODNICKIE.TRAVEL” Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1489/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2020 zadań realizowanych przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1488/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazu Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1487/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1486/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1485/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Zakup materiałów do prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń na pracownie zawodowe” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1484/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie nadania numeru drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1483/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Chełmno Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1482/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno – Rudzki Most na odcinku Cekcyn – Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800 Szczegóły
« 1 2 3 4 1 195 1 196 »