Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1548/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=1000 Nm3/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 1211/4, 713/2 AM2, obręb 0009 Piła, jednostka ewidencyjna Gostycyn w ramach budowy gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1547/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. Budowa gazociągu w/c DN300 relacji Dworzysko – Chojnice Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 XXV sesja Sejmiku Województwa – 28.09.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 37/1546/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18, runda I Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup na zakup oprogramowania pomocy zdalnej BeyondTrust Remote Support Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup Systemu Informacji Prawnej z licencją na 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/361/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Akty prawne 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/361/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 wydruki głosowań z XXV sesji Sejmiku – 28.09.20 r. Szczegóły
Akty prawne 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 565/2020 Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Uchwała Nr 1/I/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2020 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 643/2020 Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Ogłoszenie o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii (…) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 564/2020 Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Zapytanie Ofertowe pt. „Wydruk naklejek, plakatów i wykonanie tablic informacyjnych oraz magnesów w ramach realizacji projektu pn. Doposażenie szpitali w Województwie Kujawsko -Pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 563/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 572/2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 1 201 1 202 »