Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2020 22.10.2020 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 22.10.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1608/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-80P/20 Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 23.10.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1607/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1606/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1605/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyznania nauczycielom Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1604/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1603/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Podziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, Schemat: promocja terenów inwestycyjnych – tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.10.2020 uchwała Nr 39/1602/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.10.2020 zarządzenie Nr 81/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 15.10.2020 zarządzenie Nr 80/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przygotowywania dokumentów, publikowania treści, organizacji wydarzeń oraz projektowania serwisów internetowych dla osób ze szczególnymi potrzebami Szczegóły
Akty prawne 15.10.2020 zarządzenie Nr 79/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Transportu Szczegóły
Akty prawne 15.10.2020 uchwała Nr 39/1601/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.10.2020 zarządzenie Nr 78/2020 Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Oferta na zadanie: Koncert Patriotyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” z Święta Niepodległości 11 – Listopada Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Oferta na zadanie: Realizacja teledysku do utworu z nowej płyty Mariusza Lubomskiego Szczegóły
Artykuł 14.10.2020 Zapytanie Ofertowe – Zakup testów kasetkowych wykrywających antygen SARS-CoV-2 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2020 uchwała Nr 39/1600/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2020 Karta informacyjna 692/2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 1 208 1 209 »