Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Karta informacyjna 525/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Karta informacyjna 458/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Karta informacyjna 447/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Karta informacyjna 439/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Karta informacyjna 438/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Karta informacyjna 437/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Karta informacyjna 477/2020 Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 41/CP/2020 w dniu 30 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN-15 kV o długości ok. 12 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr: 389/36, 393/2, 419/23, 422, 427, 530/4, 417/6, 430/4, 459, 458/7, 464/1, 465/2, 469/1, 521/13, 190/5, 190/3, 239/9, 239/12, 253/3, 259, 255, 256/1, 274, 273, 285/2, 288, 286/1, 175/4, 174/2, 174/3, 173/5, 172, 171, 170 169, obręb Bladowo oraz na dz. nr: 150/5, 151/1, 146, 145, 144, 143/2, 142, 141, 397/2, 34 (częściowo, do granicy istniejącego MPZP), 338/5, 337, 391, 338/3, 338/4, 336, 335/2, 388 (część działki), 334/1, 383, 358/8, 358/12 (część działki), 318/2, 357/1, 354, 353, 352/4, 570, 572/1, 574, 1580/1, 1583 (częściowo, do granicy istniejącego MPZP), 1614/1 (częściowo, do granicy istniejącego MPZP), 1613/1, 1612/1, 1611/7, 1394, 1395/6, 1396/4, 1397, 1398/6, 1398/4, 1400/3, 1402/10, 1402/3, 1404/5, 1407/8, 1408/2, 1414/2, 1414/3, 1438/8, 1438/6, 1480/6, 1481/4, 1482/3, 1483/5, 1483/40, obręb 0001 m. Tuchola, gmina Tuchola. Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 40/CP/2020 w dniu 30 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w km 46+216 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 na dz. nr: 308, 312 oraz 237, obręb Młodocin, gmina Barcin. Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 57/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.07.2020 WZP.272.39.2020 Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) dot. zadania pn. „Zielona szkoła”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Oferta na zadanie: koROzYA- Jacek Rodziewicz autorski album Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2020 PROCEDURA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ ADR na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2020 PROCEDURA WYDAWANIA WTÓRNIKA ZAŚWIADCZENIA ADR ORAZ ZAŚWIADCZENIA ADR Z POWODU ZMIANY STANU FAKTYCZNEGO WYMAGAJĄCEGO ZMIANY DANYCH W NIM ZAWARTYCH Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Uchwała Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 uchwała Nr 29/1237/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 uchwała Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Oferta na zadanie: Katedra śś. Janów 360 Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Oferta na zadanie: Festiwal Teatralny „Sytuacje/Relacje” – festiwal w budowie Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 uchwała Nr 28/1234/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 174 1 175 »