Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.08.2017 uchwała Nr 31/1432/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 Szczegóły
Akty prawne 19.08.2017 uchwała Nr 31/1431/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 Szczegóły
Akty prawne 19.08.2017 uchwała Nr 31/1430/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu dla uczestników spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców o charakterze pro-eksport, które odbędzie się w Toruniu w dniu 17 października 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 18.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 36/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu „Zdrowi i aktywni w pracy” Szczegóły
Akty prawne 18.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 35/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 25 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązań informatycznych do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Szczegóły
Akty prawne 18.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 34 /2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Środowiska Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2017 Karta informacyjna 512/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2017 Karta informacyjna 509/2017 Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 45/CP/2017 w dniu 17 sierpnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na dz. nr: 526/6 i 539/1 obręb Witunia, gmina Więcbork Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Karta Informacyjna 510/2017 Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 33 /2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Karta Informacyjna 511/2017 Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 44/CP/2017 w dniu 17 sierpnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr: 166, 157/5, 157/6 w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 32/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu „Zdrowi i aktywni w pracy” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Karta informacyjna 508/2017 Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 39/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2017r. zmieniające zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 38/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych. Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 24.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 24.08.2017 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 472 473 »