Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.06.2017 uchwała Nr 23/1046/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica – Grodztwo w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 21.06.2017 uchwała Nr 23/1045/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Karta Informacyjna 369/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Karta Informacyjna 368/2017 Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 UCHWAŁA NR 11/462/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa – tekst jednolity Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 367/2017 Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 porządek obrad XXXIV sesji Sejmiku WK-P – 26 czerwca 2017 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 366/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 365/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.06.2017 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, Toruń Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 364/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 363/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 362/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1044/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 361/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1043/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 360/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta Informacyjna 359/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1042/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Karta informacyjna 358/2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 438 439 »