Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.12.2021 uchwała Nr 46/1894/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 06.12.2021 uchwała Nr 46/1893/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.05.00-04-0014/19-004_667.2021 Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.03.02-04-0010/18-001_687.2021 Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.05.00-0-0013/18-003_12.2020 Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 Wniosek o wydanie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: ŚG-I.7222.1.2015/DM, wydanego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o. o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin w Puszczy Miejskiej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2021 Karta informacyjna 1062/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Płockiej we Włocławku, działka nr 11/64 Włocławek KM 94. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2021 Karta informacyjna 1061/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy Al. Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2 Włocławek KM 109. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2021 Karta informacyjna 1060/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Cichej 32 we Włocławku, działka nr 160 Włocławek KM 52. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 uchwała Nr 46/1892/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2021 Karta informacyjna 1059/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 5, obręb 0171 przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2021 Karta informacyjna 1058/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 6/8 oraz nr 6/9, obręb 0037 przy ul. Nefrytowej w Bydgoszczy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2021 Karta informacyjna 1057/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 212/74, obręb 0200 przy ul. Łuczniczki/Wesołej w Bydgoszczy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2021 Karta informacyjna 1056/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 182/9, obręb 0390 przy ul. Mickiewicza w Bydgoszczy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2021 Karta informacyjna 1055/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 99/1 i nr 101/2, obręb 0088 przy ul. Żwirki i Wigury w Bydgoszczy. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 uchwała Nr 46/1891/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2019 i 2020” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2021 Karta informacyjna 1054/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 205/2 i nr 209/2, obręb 0343 przy ul. Promenada w Bydgoszczy. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 uchwała Nr 46/1890/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2021 Karta informacyjna 1053/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 12, obręb 0492 przy ulicy Karpackiej w Bydgoszczy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2021 Karta informacyjna 1052/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 45/2, obręb 0079 przy ul. Jasnej w Bydgoszczy. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 487 1 488 »