Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 860/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 857/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Karta informacyjna 814/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Karta Informacyjna 874/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Karta Informacyjna 873/2017 Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Tomasza Lewandowskiego, AUTO-HANDEL, ul. Waryńskiego 29, 87-860 Chodecz, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chodczu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z punktem zbierania pojazdów samochodowych w miejscowości Lubieniec 37, gm. Chodecz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Karta Informacyjna 872/2017 Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2018-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 „Aktywna tablica”- dofinansowanie dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 14.12.2017 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej – ul. Toruńska 25 w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie Kujawsko-Bydgoskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Oferta z dnia 6 grudnia 2017 r. złożona przez Stowarzyszenie Monar. Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2018-2020. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2017 Karta informacyjna 839/2017 Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 61/CP/2017 w dniu 5 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” na dz. nr: 353/12, 353/13, 355/4 obręb 12; 340, 341 obręb 13; 26, 49, 53/3, 57/1, 57/3, 57/5, 58/1, 58/2, 82/1, 82/2, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 141, 225 obręb 14; 115, 116, 117, 153/2, 157, 168, 181/1, 181/2, 181/3, 183/1, 183/2 obręb 16; 37/1, 37/2, 38, 43/1, 43/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 72, 74, 77/3, 77/4, 77/5 obręb 17; 163, 191, 192, 193/3, 193/4, 196, 197, 199/1, 201, 221, 222/2, 222/3, 222/4 obręb 18; 3/2 obręb 20. Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 32/TZ/2017 w dniu 5 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenach leśnych pomiędzy ul. Roztoczańską a ul. Andrzeja Kmicica na dz. nr: 246/3, 242/4, 242/7 obręb 0355; 246/9, 247/5, 247/11, 247/9, 247/7, 247/8, 249/3 obręb 0278; 242/2 obręb 0356 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała Nr 1/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała Nr 1/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2038 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała Nr 1/P/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2018 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 541 542 »