Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/668/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów do przyznania dotacji w II edycji konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.04.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 30/2017 (9 ETATÓW) Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/667/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania procedur wdrażania Priorytetu 4 – „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/666/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.04.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – 29/2017 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/665/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/664/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/663/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Modernizacja wentylacji” realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/662/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/661/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Uchwała Nr 1/S/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Uchwała Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 16/697/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Kontrole w Urzędzie Marszałkowskim Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Kontrola zarządcza Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Dokumenty ISO Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2017 Karta informacyjna 213/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2017 Karta informacyjna 212/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2017 Karta informacyjna 211/2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 397 398 »