Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1022/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1025/2019 Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Uchwała Nr 2/11/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Uchwała Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1024/2019 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 2/11/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 1/8/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 1/7/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 1/6/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 1/5/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 1/4/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1028/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1030/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1029/2019 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 1/3/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Pruszcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1031/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 38/2020 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 1/2/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej na dz. nr 20/2 w Wojnowie, gmina Sicienko Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 1/1/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenia w Smolnikach Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 050 1 051 »