Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/407/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/406/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/405/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/404/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/403/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/402/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-051/16 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/401/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Podkomisji Oceny Projektów IZ EFS w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/400/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-046/16 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/399/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 1187/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 1186/2016 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/398/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 1185/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 1184/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 1183/2016 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/397/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia członków do regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w Województwie Kujawsko-Pomorskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 864/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 863/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 862/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 861/2016 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 364 365 »