Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 63/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 578/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 16/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 17/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 15/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 834/2017 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1509/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „I Wojewódzki Piknik Osób Niepełnosprawnych” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 789/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 647/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 645/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 643/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 641/2018 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1508/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia i wprowadzenia zasad przyjęcia, przechowywania, zwrotu i komisyjnego niszczenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów dla zadań publicznych współfinansowanych w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 653/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 652/2018 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1507/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „Instrumenty w sam raz dla SM” Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1506/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Zlot 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego – Wyspa Sobieszewska 2018” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 651/2018 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1505/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego „Wykonanie pomnika upamiętniającego ułanów 8 Pułku Strzelców Konnych na płycie rynku w Chełmnie” Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1504/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi na części dz. nr 72/18 obręb 46 (docelowo przedłużenie ul. Platanowej) wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowie ul. Olsztyńskiej dz. nr 72/7, 72/8, 226/2, 226/3 obręb 46 i dz. nr 654, 659/3, 663/1 obręb 53 w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 727 728 »