Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/934/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części pomieszczenia we Włocławku, będącego w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/933/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/932/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu – remonty” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/931/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/930/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 VII – uroczysta sesja Sejmiku Województwa -7.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 VI sesja Sejmiku Województwa -27.05.2019 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2019 Karta informacyjna 391/2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.06.2019 WZP.272.38.2019 Dostarczenie 2019 sztuk gęsi Białej Kołudzkiej wraz z ubojem, pakowaniem i transportem Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 22/929/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 22/928/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2019 Karta informacyjna 390/2019 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 22/927/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 22/926/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wraz z przeszkoleniem i serwisem urządzenia do nauki chodu NF-Walker 2, Xs Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 22/925/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 22/924/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 150111C dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 22/923/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Piotra Skargi oraz ul. Długiej w Solcu Kujawskim w ramach realizacji projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/922/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-214/18 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/921/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 930 931 »