Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Karta informacyjna 571/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Karta informacyjna 570/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Karta informacyjna 620/2020 Szczegóły
Artykuł 24.09.2020 XXIV sesja Sejmiku Województwa – 31.08.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1545/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1544/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1543/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1542/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1541/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1540/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1539/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1538/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1537/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1536/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 46/CP/2020 w dniu 16 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr: 103/13, 65, obręb Bławaty oraz na dz. nr 390, obręb Strzelno, gmina Strzelno. Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1535/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1534/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1533/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-185/18 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1532/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1530/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego regulaminu pracy komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 199 1 200 »