Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 46/2060/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2018 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2004/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2003/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2002/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2001/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2000/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 23.11.2017 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/1999/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 23.11.2017 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/1998/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/1997/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/1996/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/1995/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 62/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/1994/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 61/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/1993/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/1992/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/1991/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 523 524 »