Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/180/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Koncert karnawałowy organizowany przez Orkiestrę Dętą OSP w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2019 Karta informacyjna 90/2019 Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński (instalacja nr 1). Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/179/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 21/2019 oraz na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Tomaszewo, gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/178/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie Pakietu A Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Borucin, gmina Osięciny, powiat radziejowski (instalacja nr 2). Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski (instalacja nr 5). Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski (instalacja nr 4). Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Rybitwy, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/177/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 3/2019, nr 4/2019 i nr 5/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski (instalacja nr 3). Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/176/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 10/2019 i nr 16/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 7/237/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Radunek, gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński (instalacja nr 1). Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/175/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Silno, gmina Oborowo, powiat toruński. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Dziennice, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/174/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Uchwała Nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 850 851 »