Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1508/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia i wprowadzenia zasad przyjęcia, przechowywania, zwrotu i komisyjnego niszczenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów dla zadań publicznych współfinansowanych w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 653/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 652/2018 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1507/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „Instrumenty w sam raz dla SM” Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1506/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Zlot 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego – Wyspa Sobieszewska 2018” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 651/2018 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1505/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego „Wykonanie pomnika upamiętniającego ułanów 8 Pułku Strzelców Konnych na płycie rynku w Chełmnie” Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1504/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi na części dz. nr 72/18 obręb 46 (docelowo przedłużenie ul. Platanowej) wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowie ul. Olsztyńskiej dz. nr 72/7, 72/8, 226/2, 226/3 obręb 46 i dz. nr 654, 659/3, 663/1 obręb 53 w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1503/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno, gmina Koronowo Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1502/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1501/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1500/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie odszkodowania przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 31/1499/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie odszkodowania przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 30/1497/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 779/2017 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 30/1496/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 778/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 777/2017 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 30/1494/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 25/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 726 727 »