Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.03.01.00-04-0016/18-002_305.2021 Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.04.06.01-04-0004/19-002_253.2021 Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.04.02.00-04-0002/18-02_188.2021 Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 wynik kontroli projektu RPKP.07.01.00-04-0018-19-002/17.2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2021 Karta informacyjna 995/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2021 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.15.2021, udzielająca PR Plastics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 8792671807, REGON 341496474), ul. Plaska 36, 87-100 Toruń pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie zakładu w Toruniu przy ul. Płaskiej 24-36, 87-100 Toruń, na działkach o numerach ewidencyjnych 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8 obręb 45 m. Toruń. Szczegóły
Artykuł 26.11.2021 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2021 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.15.2021, udzielającej PR Plastics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 8792671807, REGON 341496474), ul. Płaska 36, 87-100 Toruń pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie zakładu w Toruniu przy ul. Płaskiej 24-36, 87-100 Toruń, na działkach o numerach ewidencyjnych 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8 obręb 45 m. Toruń Szczegóły
Artykuł 26.11.2021 PR Plastics Sp. z o.o., ul. Płaska 36, 87-100 Toruń Szczegóły
Artykuł 26.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.03.01-04-0019_19-002_149.2021 Szczegóły
Artykuł 26.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.07.01.00-04-0005_20-002_99.2021 Szczegóły
Artykuł 26.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.07.01.00-04-0047/20-001_477.2021 Szczegóły
Artykuł 26.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.04.01-04-0006/19-002_561.2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2021 Karta informacyjna 994/2021. Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2018 r., znak: ŚG-I-G.7241.13.2018/MB, zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skoraczewo, gm. Sośno, wydanej Gminie Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2021 Karta informacyjna 961/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 29.10.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.108.2020 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących przy ul. Szosa Lubicka 137 (dz. nr 5/6, obręb 52) w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2021 Karta informacyjna 960/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 28.10.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.107.2020 zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Władysława Łokietka (dz. nr 109/3 obręb 48) w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2021 Karta informacyjna 993/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 03.07.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.62.2020 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących przy ul. Poznańskiej 296c (dz. nr 32/16, obręb 77) w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2021 Karta informacyjna 992/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 21.10.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.101.2020 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących przy ul. Osikowej (dz. nr 127, 130, 131, obręb 50) w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2021 Karta informacyjna 991/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 26.08.2021 r., znak: ŚG-III.7120.1.56.2021 zezwalająca na usunięcie drzew rosnących przy ul. Żwirki i Wigury (dz. nr 57/20, obręb 36) w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2021 Karta informacyjna 928/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Grudziądz – Szkole Podstawowej nr 12 w Grudziądzu na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2021 Karta informacyjna 959/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2021 Karta informacyjna 927/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Grudziądz na usunięcie drzewa. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 480 1 481 »