Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 731/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 730/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 733/2019 Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 21.10.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2019 Karta informacyjna 718/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 717/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 716/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 715/2019 Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Uchwała Nr 39/1763/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2019 uchwała Nr 39/1764/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2019 uchwała Nr 39/1763/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 714/2019 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 71/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 710/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 709/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 708/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 708/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 707/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 706/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Karta informacyjna 711/2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 003 1 004 »