Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.07.2020 Oferta na zadanie: koROzYA- Jacek Rodziewicz autorski album Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2020 PROCEDURA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ ADR na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2020 PROCEDURA WYDAWANIA WTÓRNIKA ZAŚWIADCZENIA ADR ORAZ ZAŚWIADCZENIA ADR Z POWODU ZMIANY STANU FAKTYCZNEGO WYMAGAJĄCEGO ZMIANY DANYCH W NIM ZAWARTYCH Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Uchwała Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 uchwała Nr 29/1237/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 uchwała Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Oferta na zadanie: Katedra śś. Janów 360 Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Oferta na zadanie: Festiwal Teatralny „Sytuacje/Relacje” – festiwal w budowie Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 uchwała Nr 28/1234/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 uchwała Nr 28/1233/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 uchwała Nr 28/1232/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gmina Świedziebnia Szczegóły
Akty prawne 28.07.2020 uchwała Nr 28/1231/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Szczegóły
Akty prawne 28.07.2020 uchwała Nr 28/1230/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych w konkursie „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.07.2020 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROGRAMOWANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W OBSZARZE SPOŁECZNYM W BIURZE DO SPRAW SPOŁECZNYCH W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 25/2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.07.2020 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 24/2020 Szczegóły
Akty prawne 28.07.2020 uchwała Nr 28/1229/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 28.07.2020 uchwała Nr 28/1228/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Rocznego Planu Działań na rok 2020 dla środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 28.07.2020 uchwała Nr 28/1227/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.07.2020 uchwała Nr 28/1226/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 28.07.2020 uchwała Nr 28/1225/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 173 1 174 »