Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/187/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku na oddanie w użytkowanie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/186/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/185/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/184/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 10/2020 i nr 16/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/183/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/182/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 1 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/181/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2020 Karta informacyjna 122/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2020 Karta informacyjna 121/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2020 Karta informacyjna 119/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2020 Karta informacyjna 118/2020 Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Wyniki konkursu ofert nr 17/2020 pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”. Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/180/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 13/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie akceptacji wysokości opłat za kształcenie w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/179/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikatu na temat zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 uchwała Nr 5/178/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 069 1 070 »