Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.10.2018 uchwała Nr 39/1863/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błota, na dz. nr: 1962, 2077, 2164, 2166, 2167, 65/9-LP, 66/11-LP, 107/6-LP, 108/2-LP, 108/3-LP, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 uchwała Nr 39/1862/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową nr 1926C na działce o numerze ewidencyjnym 39/14 w Potulicach – etap I Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 uchwała Nr 39/1861/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Barcin Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 uchwała Nr 39/1860/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 uchwała Nr 39/1859/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie parków krajobrazowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2018 Karta informacyjna 894/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2018 Karta informacyjna 831/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2018 Karta Informacyjna 832/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2018 Karta Informacyjna 871/2017 Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Świadczenie usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Tucholski Park Krajobrazowy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2018 Karta Informacyjna 870/2017 Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.10.2018 Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu Kultura w zasięgu 2.0” w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2018 Karta Informacyjna 869/2017 Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.10.2018 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia trzech pomieszczeń dydaktycznych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 46/CP/2018 w dniu 11 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie abonenckiej linii kablowej SN-15 kV na dz. nr 254 obręb Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2018 Karta Informacyjna 868/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2018 Karta Informacyjna 866/2017 Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 OGŁOSZENIE NR 1 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2018 Karta Informacyjna 865/2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 769 770 »