Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1712/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Utrzymanie jednostki – zakup wyposażenia” realizowanego przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/TZ/2019 w dniu 14 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn: „Przebudowa budynku obsługowo-technicznego nr 121 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na dz. nr: 10/5, 11/1 i 21, obręb 0123 Miasto Bydgoszcz, przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące druku wraz z przygotowaniem do druku publikacji pokonferencyjnej pod tytułem „ Ewaluacja – obowiązek czy klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych” Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/TZ/2019 w dniu 14 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania: „Budowa i przebudowa sieci zewnętrznych elektroenergetycznych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie jednostki wojskowej 1580 w Grupie – zadanie 11609” realizowanego w ramach tematu: „Opracowanie koncepcji projektowo-technicznej i dokumentacji projektowej na budowę instalacji i sieci zewnętrznych wod.-kan. i c.o. na terenie kompleksu wojskowego w Grupie” na dz. nr: 28/8, 3/152, 3/3, 3/6, 3/103, 3/151, 4/6, 3/149 oraz 28/3, obręb 0006 Grupa Plac, gmina Dragacz. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 40/CP/2019 w dniu 7 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr: 101/1, 97/3, 97/2, 97/1, 96, 91/11, obręb IV miasta Barcina; 26, 27/4, 27/6, obręb Krotoszyn; 165/9, 165/18, 165/20, 137/1, 132/7, 127/1, 127/2, 124/1, 125/2, 123/1, 121/1, 136/7, 126/1, 121/1, 120/1, 120/8, 109/1, 97/1, 95/1, 93/1, obręb Wolice, gmina Barcin. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 21.10.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Akty prawne 15.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 72 /2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Petycja OR-II-P.153.2.2019 POPiHN Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 uchwała Nr 38/1711/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 uchwała Nr 38/1710/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 uchwała Nr 38/1709/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dotyczącego sposobu i zasad wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz pokrywania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej oraz działalnością Rady Inwestycyjnej dla Funduszów Funduszy działających w obszarze Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz dla Funduszu Powierniczego Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 uchwała Nr 38/1708/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Inwestycyjnej dla Funduszów Funduszy działających w obszarze Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz dla Funduszu Powierniczego Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 uchwała Nr 38/1707/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 uchwała Nr 37/1706/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr PKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19 Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 zapytanie radnego Tadeusza Pogody w sprawie terminów realizacji inwestycji na poszczególnych drogach wojewódzkich w powiecie świeckim – KS-S.0003.42.2019 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 uchwała Nr 37/1705/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 uchwała Nr 37/1704/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-249/18 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 uchwała Nr 37/1703/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-153/18 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 uchwała Nr 37/1702/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-60P/18 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 uchwała Nr 37/1701/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 005 1 006 »