Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 12/CP/2019 w dniu 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistycznego – terapeutycznego na dz. nr 1302/7 położonej przy ul. Mławskiej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/CP/2019 w dniu 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN – 15 kV w Brodnicy w ulicach: Rondo Olsztyńskie, gen. Władysława Sikorskiego, Kolejowej, Osiedlowej, Ignacego Łyskowskiego, Natalisa Sulerzyskiego, Okrężnej na dz. nr: 442/7, 442/3, 442/5, 442/1, 2401/2, 2443/1, 2443/3, 2340/1, 2340/2, 3602/2, 2421/5, 2370/1, 3612/9, 2370/20, 2371/7, 2372/5, 2372/4, 2372/6, 2373/1, 2374/1, 2375/1, 2376/7, 2376/6, 2389/1, 2389/2, 2358/2, 2358/1, 3616, 3617, 2346/8, 2346/13, 2401/8, 3563/1, 2543, 2371/6, 3602/9 obręb Brodnica – Miasto. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert Nr 23/2019 Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Usługa wyżywienia uczestników jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach przedsięwzięcia pn: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – Tucholski Park Krajobrazowy”. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Usługa wyżywienia uczestników jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach przedsięwzięcia pn: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – Nadgoplański Park Tysiąclecia”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.04.2019 WZP.272.24.2019 Zrealizowanie kampanii reklamowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wydruk plakatów, wyklejenie, ekspozycja) na nośnikach wielkoformatowych typu billboard na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego”, z podziałem na części. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Usługa wyżywienia uczestników jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach przedsięwzięcia pn: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – Krajeński Park Krajobrazowy”. Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/106/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/105/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/104/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Usługa wyżywienia uczestników jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach przedsięwzięcia pn: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – Wdecki Park Krajobrazowy”. Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/103/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/102/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.04.2019 WZP.272.23.2019 Opracowanie autorskiego projektu oraz wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż stoiska województwa kujawsko-pomorskiego oraz Partnerów Projektu na Światowych Wiodących Targach Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia „transport-logistic” 2019 wraz z obsługą techniczną podczas targów Monachium w dniach 4-7 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Usługa wyżywienia uczestników jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach przedsięwzięcia pn: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy”. Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/101/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 UCHWAŁA NR V/100/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2019 Karta informacyjna 245/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2019 Karta informacyjna 244/2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 888 889 »