Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/185/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 12/2018, 13/2018 i 14/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/184/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2018 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz otwartego konkursu ofert nr 7/2018 pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/183/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2018 pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” oraz otwartego konkursu ofert nr 9/2018 pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 12.03.2018 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/181/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów na etapie preselekcji w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia terminu składania pełnej dokumentacji projektowej wniosków o dofinansowanie projektów Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/180/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/179/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/178/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2017 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 134/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 133/2018 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 uchwała Nr 6/177/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 uchwała Nr 6/176/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 132/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 130/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 131/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1144/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1143/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1142/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.02.2018 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2018 Karta informacyjna 1141/2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 590 591 »