Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.07.2018 uchwała Nr 27/1328/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 18.07.2018 uchwała Nr 27/1327/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 18.07.2018 uchwała Nr 27/1326/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich Szczegóły
Akty prawne 18.07.2018 uchwała Nr 27/1325/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły Szczegóły
Akty prawne 18.07.2018 uchwała Nr 27/1324/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2018 Karta informacyjna 557/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2018 Karta informacyjna 556/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2018 Karta informacyjna 555/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2018 Karta informacyjna 554/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2018 Karta informacyjna 553/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2018 Karta informacyjna 552/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2018 Karta informacyjna 551/2018 Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 17.07.2018 uchwała Nr 27/1323/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia Szczegóły
Akty prawne 17.07.2018 uchwała Nr 27/1322/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 17.07.2018 uchwała Nr 27/1321/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Szczegóły
Akty prawne 17.07.2018 uchwała Nr 27/1320/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 010305C Małe Gacno – Zielonka wraz z przebudową przejazdu kolejowego w gminie Cekcyn Szczegóły
Akty prawne 17.07.2018 uchwała Nr 27/1319/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzchucinka Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Rachunek bankowy dla opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru Szczegóły
« 1 2 3 4 5 707 708 »