Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1486/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1485/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Zakup materiałów do prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń na pracownie zawodowe” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1484/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie nadania numeru drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1483/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Chełmno Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1482/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno – Rudzki Most na odcinku Cekcyn – Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800 Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 uchwała Nr 36/1481/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w Dworzysku wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, kanału technologicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2020 Karta informacyjna 602/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2020 Karta informacyjna 601/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2020 Karta informacyjna 600/2020 Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Świecie, ul. Nadbrzeżna Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 uchwała Nr 36/1480/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki o długości ok. 1,5 km Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 uchwała Nr 36/1479/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania DK5 z ul. Krakowską w miejscowości Niwy, gmina Osielsko Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie konieczności podjęcia dalszych działań w zakresie wybudowania przeprawy mostowej przez Wisłę w Siarzewie– KS-S.0003.24.2020 Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 uchwała Nr 35/1478/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 uchwała Nr 35/1477/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 uchwała Nr 35/1476/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 69/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 uchwała Nr 35/1475/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 uchwała Nr 35/1474/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2020 WZP.272.45.2020 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 195 1 196 »