Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/309/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Obrowo Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/308/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/307/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/304/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
« 1 2 357 358 359 360 361 470 471 »