Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2016 Karta informacyjna 161/2016 Szczegóły
Artykuł 20.06.2016 Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w Leiden poprzez udział Teatru Muzycznego „Mała Rewia” w międzynarodowym festiwalu tańca. Szczegóły
Artykuł 20.06.2016 Wykaz osób, którym przyznano stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami do realizacji w okresie od lipca do grudnia 2016 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2016 Karta informacyjna 195/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2016 Karta informacyjna 194/2016 Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Katarzyny Lipskiej, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (drenażu rozsączającego), wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych oraz wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów w m. Borucinek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2016 Karta Informacyjna 167/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2016 Karta Informacyjna 164/2016 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.06.2016 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PRZEDSTAWICIELSTWIE W BYDGOSZCZY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PLAC TEATRALNY 2, 87-100 TORUŃ – Oferta nr 13/2016 Szczegóły
Akty prawne 17.06.2016 uchwała Nr 21/770/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. dla MONDI ŚWIECIE S.A. Szczegóły
Akty prawne 17.06.2016 uchwała Nr 21/769/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.06.2016 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA INFORMATYKI W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PLAC TEATRALNY 2, 87-100 TORUŃ Oferta nr 12/2016 Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Akty prawne 17.06.2016 uchwała Nr 21/768/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2016 Karta Informacyjna 165/2016 Szczegóły
Akty prawne 17.06.2016 uchwała Nr 21/767/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w roku 2011” Nr RPKP.05.05.00-04-012/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 17.06.2016 uchwała Nr 21/766/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 17.06.2016 uchwała Nr 21/765/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
« 1 2 387 388 389 390 391 588 589 »