Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.02.2016 Pojazdy wycofane z eksploatacji (sprawozdawczość). Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Azbest (ewidencja i sprawozdawczość). Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązań informatycznych do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.02.2016 Oświadczenie majątkowe Adam Szponka Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Baterie i akumulatory (sprawozdawczość). Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami (ewidencja i sprawozdawczość). Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Zarządzenie Marszałka Województwa Nr 1/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia formacji obronnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz wyznaczenia osoby do składu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.02.2016 Zorganizowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej wraz z wyżywieniem oraz wykonaniem pamiątkowych gadżetów dla jej uczestników. Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Opłaty za korzystanie ze środowiska. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Komisja Rewizyjna – 11.02.2016 Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 8.02.2016 Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 11.02.2016 Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Opłaty za substancje kontrolowane. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (karty informacyjne o wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska). Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 Wydawanie i zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 Finansowanie dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych w pozamiejskiej publicznej komunikacji w krajowym transporcie drogowym Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Wykaz przedsiębiorców zbierających zużyte baterie lub akumulatory na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii lub zużytych akumulatorów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
« 1 2 388 389 390 391 392 511 512 »