Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 16/TZ/2018 w dniu 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2xDN200/315 wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7 na dz. nr: 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7 obręb 342 przy ul. Fordońskiej 433 w Bydgoszczy na dz. nr 32 obręb 0342 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 15/TZ/2018 w dniu 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu kolejowego w km 372,428 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew na dz. nr: 6/3 obręb 0356 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 14/CP/2018 w dniu 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr: 224, 319/6 w miejscowości Małe Rudy; 348/1, 351/3, 348/2, 347/9, 347/3, 347/5, 347/4, 521, 558, 263, 264, 298/2, 265, 297/1, 346, 274, 315, 316, 317, 318/1, 321/2, 877, 870, 293/2, 533/11, 534/19, 535/20, 589/2, 568/4, 648/2, 297/2, 300/3, 649, 320, 491/3, 650/8, 650/5, 539/3 w miejscowości Rynarzewo; 263 w miejscowości Szkocja; 417, 484/6, 484/1, 567/1, 480/1 w miejscowości Zamość, gmina Szubin. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2018 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2018 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2018 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2018 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2018 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2018 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2018 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2018 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/609/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/608/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/607/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/606/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/605/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/604/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/603/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/602/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2018 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/601/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2018 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 641 642 »