Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1858/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1857/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2022 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2018 Karta Informacyjna 927/2017 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1856/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2018 Karta Informacyjna 896/2017 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1855/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2018 Karta Informacyjna 843/2017 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1854/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2018 Karta Informacyjna 842/2017 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1853/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2018 Karta Informacyjna 841/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.10.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 66/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.10.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI E-PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 65/2018 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1852/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-49P/17 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1851/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1850/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1849/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1848/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyznania nauczycielom Nagród Zarządu Województwa w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1847/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. X Międzynarodowe Bałtyckie Triennale Medali – 100. rocznica odzyskania niepodległości przez kraje bałtyckie, Unia Bałtycka Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1846/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Katalog monograficzny pt. Jerzy Hoppen (1891-1969) – artysta, konserwator, profesor Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 769 770 »