Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.05.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie autorskiego projektu oraz wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż stoiska województwa kujawsko-pomorskiego oraz Partnerów Projektu – Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. i Gminy Miasta Toruń na „X Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) w Warszawie w dn. 12-13 czerwca 2019 r wraz z obsługą techniczną w okresie odbywania się targów Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie autorskiego projektu oraz wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż stoiska województwa kujawsko-pomorskiego oraz Partnerów Projektu na „X Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) w Warszawie w dn. 12-13 czerwca 2019 r wraz z obsługą techniczną w okresie odbywania się targów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Karta informacyjna 321/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Karta informacyjna 320/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Karta informacyjna 319/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Karta informacyjna 318/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Karta informacyjna 317/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2019 Karta informacyjna 325/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2019 Karta informacyjna 324/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2019 Karta informacyjna 323/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2019 Karta informacyjna 326/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2019 Karta informacyjna 322/2019 Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Oferta z dnia 13.05.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym Oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia” Szczegóły
Akty prawne 16.05.2019 uchwała Nr 18/734/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 16.05.2019 uchwała Nr 18/733/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 16.05.2019 uchwała Nr 17/732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 16.05.2019 uchwała Nr 17/731/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w ewidencji środków trwałych niskiej wartości stanowiących wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 16.05.2019 uchwała Nr 17/727/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-265/19) Szczegóły
Akty prawne 16.05.2019 uchwała Nr 17/726/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów grantowych w trybie pozakonkursowym w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-282/19) Szczegóły
Akty prawne 16.05.2019 uchwała Nr 17/725/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 913 914 »