Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Radunek, gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński (instalacja nr 2). Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/173/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Kawki, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/172/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2019 Karta informacyjna 87/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2019 Karta informacyjna 85/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2019 Karta informacyjna 84/2019 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2019 Karta informacyjna Nr 4/K/DZ/2019 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2019 Karta informacyjna Nr 3/K/DZ/2019 Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2019 Karta informacyjna Nr 2/K/DZ/2019 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku, Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2019 Karta informacyjna Nr 1/K/DZ/2019 Wydawanie zezwoleń podmiotom leczniczym na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 uchwała Nr 6/171/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia i przebudowa wyposażenia abonenckiej stacji trafo – GSZ 15 kV” realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 uchwała Nr 6/170/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 uchwała Nr 6/169/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 uchwała Nr 6/168/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie projektu nowego regulaminu Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 850 851 »