Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.06.2018 uchwała Nr 23/1066/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 uchwała Nr 23/1065/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 uchwała Nr 23/1064/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2018 Ryszard Bober – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 32 /2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia obejmującego wykonanie opracowania pt. „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b) RPO WK-P 2014-2020” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Karta informacyjna 1053/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Karta informacyjna 1052/2017 Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2018 Świadczenie usług serwisu i helpdesku dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Karta informacyjna 1051/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Karta informacyjna 1050/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Karta informacyjna 1048/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Karta informacyjna 1047/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2018 UCHWAŁA NR XLV/748/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 porządek obrad XLVII sesji Sejmiku WK-P – 25 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 19.06.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Akty prawne 18.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 30/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyboru Partnera Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy tworzeniu i realizacji projektu pr. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe” Szczegóły
Akty prawne 18.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 29/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2018 r.w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w projekcie „Zdrowi i aktywni w pracy” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2018 Karta informacyjna 490/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2018 Karta informacyjna 485/2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 686 687 »