Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 768/2017 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 30/1493/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 30/1492/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury i turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 30/1491/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 770/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 769/2017 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 30/1490/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, schemat: rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 30/1489/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 uchwała Nr 30/1488/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 669/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 750/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 748/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 743/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 735/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 708/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta informacyjna 704/2017 Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/17/07 zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.43.2014.DL, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla DAMIX Sp. z o. o., ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3, 87-500 Rypin na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 oraz instalacji technologicznie powiązanych, zlokalizowanych przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3 w Rypinie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2018 Karta Informacyjna 679/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2018 Karta Informacyjna 700/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2018 Karta Informacyjna 677/2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 726 727 »