Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Włocławka Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia w województwie kujawsko-pomorskim – 2016 Rokiem Dziedzictwa Chrztu Polski Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/320/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/319/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/318/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/317/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/316/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/315/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/314/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/313/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/312/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/311/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Szczegóły
« 1 2 452 453 454 455 456 566 567 »