Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.05.2016 uchwała Nr 17/545/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.05.2016 Publikacja ogłoszeń i emisja banerów internetowych w prasie o zasięgu regionalnym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 33/16 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 32/16 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 31/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie unieważnienia w zakresie części III (Pakiet C) – postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Artykuł 11.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 1: od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem)”. Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 29 /2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2016 Karta informacyjna 118/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2016 Karta informacyjna 117/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2016 Karta informacyjna 116/2016 Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Uchwała Nr 1/S/2016 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2016 Paweł Zgórzyński – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2016 Tadeusz Zaborowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2016 Marek Witkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2016 Andrzej Walkowiak – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2016 Maciej Świątkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2016 Waldemar Przybyszewski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2016 Przemysław Przybylski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Oferta z dnia 5 maja 2016 r. złożona przez Włocławski Klub Sportów Walki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2016 Piotr Pręgowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
« 1 2 482 483 484 485 486 662 663 »