Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.09.2020 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 29.06.-31.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 8-28.06.2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Oferta na zadanie: Poznaj swój głos Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2020 Karta informacyjna 618/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2020 Karta informacyjna 617/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2020 Karta informacyjna 616/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2020 Karta informacyjna 615/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Karta informacyjna 568/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Karta informacyjna 567/2020 Szczegóły
Akty prawne 18.09.2020 uchwała Nr 36/1517/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Karta informacyjna 566/2020 Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Wykonanie 80 stojaków do dezynfekcji rąk oraz zaprojektowanie sposobu ich oznakowania, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego Szczegóły
Akty prawne 18.09.2020 uchwała Nr 36/1516/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” oraz skierowania go do konsultacji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Karta informacyjna 569/2020 Szczegóły
Akty prawne 18.09.2020 uchwała Nr 36/1515/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 18.09.2020 uchwała Nr 36/1514/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Karta informacyjna 559/2020 Szczegóły
Akty prawne 18.09.2020 uchwała Nr 36/1513/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia Szczegóły
Akty prawne 18.09.2020 uchwała Nr 36/1512/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, schemat: przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla inwestycji w infrastrukturę kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.09.2020 uchwała Nr 36/1511/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 1 199 1 200 »