Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.10.2020 uchwała Nr 39/1594/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dzierżawionego przez Centrum Medyczne „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 uchwała Nr 39/1593/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego – zakup wyposażenia” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 zarządzenie Nr 76/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Rozeznanie rynku – szacownie wartości zamówienia Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 uchwała Nr 39/1592/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy” Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Przygotowanie i dostawa pomocy edukacyjnych i promocyjnych na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !” Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 uchwała Nr 39/1591/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Przebudowa infrastruktury Oddziału i Zakładu Brachyterapii” realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 uchwała Nr 39/1590/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 uchwała Nr 39/1589/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2020 Karta informacyjna 689/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2020 Karta informacyjna 688/2020 Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 uchwała Nr 39/1588/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2020 Karta informacyjna 687/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2020 Karta informacyjna 651/2020 Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 zarządzenie Nr 75/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu oznaczania spraw i dokumentów do pilnej realizacji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2020 Karta informacyjna 650/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2020 Karta informacyjna 647/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2020 Karta informacyjna 646/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2020 Karta informacyjna 645/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2020 Karta informacyjna 694/2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 1 210 1 211 »