Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 476/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 474/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 473/2016 Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.10.2016 dot. utworzenia chodnika dla pieszych w m. Ławy Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych użyczonych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 ZARZĄDZENIE NR 67/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia Polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obszarze zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 uchwała Nr 44/1741/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 uchwała Nr 44/1740/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 uchwała Nr 44/1739/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-006/15 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 uchwała Nr 44/1726/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektów kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP oraz schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta Informacyjna 603/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 584/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta Informacyjna 602/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 583/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 582/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 581/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 580/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta Informacyjna 601/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta informacyjna 449/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta Informacyjna 600/2016 Szczegóły
« 1 2 519 520 521 522 523 807 808 »