Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/158/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mrocza Szczegóły
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/157/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmno Szczegóły
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/156/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzoza Szczegóły
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/155/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/154/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2015/2016 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/153/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/152/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/151/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/150/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń Szczegóły
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/148/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2015-2027 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/147/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.06.2015 uchwała Nr IX/146/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko- Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 19.06.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.06.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.06.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.06.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.06.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.06.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.06.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
« 1 2 536 537 538 539 540 585 586 »